Maatiaiskanat

Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallista geenivaraohjelmaa, jonka eläinsektoriosuudessa ylläpidetään suomalaisten alkuperäisrotujen ja Suomeen vakiintuneiden tuontirotujen perinnöllistä monimuotoisuutta. Yksi ohjelmassa ylläpidettävä alkuperäisrotu on suomalainen maatiaiskana. Maatiaiskanan säilytysohjelma perustuu maatiaiskanan säilyttäjien verkostoon. Säilytysohjelmassa säilyttäjät ilmoittavat vuosittainen eläinmääristä ja eläinkannan muutoksista tässä Maatiaiskanat-palvelussa (maatiaiskanarekisterissä).

Lisätietoa Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallisesta geenivaraohjelmasta: https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja-kampanjat/geenivarat/elaingeenivarat